?> \n"; include ($div_file); echo "\n"; } $div_name = "bureaus"; $div_color = "#6699CC"; show_div($div_name,$div_color,$div_left); $div_name = "projecten"; $div_color = "#FF6699"; show_div($div_name,$div_color,$div_left); $div_name = "diensten"; $div_color = "#996699"; show_div($div_name,$div_color,$div_left); $div_name = "discussie"; $div_color = "#FF9966"; show_div($div_name,$div_color,$div_left); $div_name = "weblinks"; $div_color = "#006699"; show_div($div_name,$div_color,$div_left); $div_name = "publicaties"; $div_color = "#009999"; show_div($div_name,$div_color,$div_left); $div_name = "actueel"; $div_color = "#99CC99"; show_div($div_name,$div_color,$div_left); $div_name = "agenda"; $div_color = "#FFCC66"; show_div($div_name,$div_color,$div_left); $div_name = "search"; $div_color = $app_color; show_div($div_name,$div_color,$div_left); $div_name = "colofon"; $div_color = "#000099"; show_div($div_name,$div_color,$div_left); ?>

Maak hier kennis met de Emancipatiebureaus die hun werk op deze site presenteren.
Meer...

Discussieer mee over veiligheid, rolverdeling, het glazen plafond en meer...

Meer...

Axion Advies Innovatie Ondersteuning
De Emancipatie-Effecttoets van Axion is een uitstekend instument om de effecten van voorgenomen of bestaand beleid op gender-, diversiteit-, en emancipatieaspecten te onderzoeken.
Advisering
Ondersteuning en advies op maat voor vrouwenorganisaties in Gelderland, onder andere bestuursondersteuning bij organisatie- en beleidsvraagstukken
Meer...


Start

Stop de gedwongen prosititutie

Dat het wereldkampioenschap voetbal een miljoenenpubliek trekt en daarmee de Duitse horeca, hotels en taxichauffeurs een gouden tijd bezorgt is algemeen bekend. Een neveneffect is dat er rondom de wedstrijden door de mannelijke fans ook veelvuldig hoeren worden bezocht. Naar schatting zullen er deze zomer ongeveer 20.000 prositituees actief zijn. Een deel daarvan onder dwang: en daartegen wordt in Duitsland op inititiatief van de Frauenrat flink actie gevoerd onder de noemer "Afblazen: beŽindig gedwongen prostitutie". De actie vindt ook politiek weerklank en er is breed ingezet om met name de mannelijke bezoekers aan te spreken alert te zijn en geen seks te hebben met iemand die hiervoor niet vrijwillig kiest. Speciaal voor hen is de rode kaart met opschrift "stop de gedwongen prosititutie".

Andere links (duitstalig)


Meer...


Infobulletin Huiselijk Geweld, november 2007
Nirupa Shantiprekash, Henriëtte Neuijen
Naar een grotere wereld
Henriëtte Neuijen, Jolanda Bekker en Malika Elmouridi
Visies op toegankelijke zorg
Enzovoort
Visies op allochtone vrouwen en werk
Henriëtte Neuijen (eindred.)
Meer...

Traingsaanbod Naar een grotere wereld
Trainingsaanbod op maat voor professionals die betrokken zijn bij bijvoorbeeld activeringstrainingen, taalcursussen, of inburgeringstrajecten.
Diversiteit voor het voetlicht in het onderwijs
Door middel van een humoristisch toneelspel worden de knelpunten m.b.t. diversiteit en participatie van allochtone ouders in het primair onderwijs belicht.
Diversiteit voor het voetlicht in het onderwijs
Door middel van een humoristisch toneelspel worden de knelpunten m.b.t. diversiteit en participatie van allochtone ouders in het primair onderwijs belicht.
Het dagindelingsdenken in kulturhusen Gelderland
Het creëren van mogelijkheden om het huidige kulturhusconcept, zoals gehanteerd door de provincie Gelderland, te verbreden en te versterken door implementatie van de resultaten uit diverse experimenten dagindeling.
Meer...

www.aviva.org
Britse internationaal geöriënteerde vrouwen-website.
www.femina.cybergrrl.com
Amerikaanse vrouwen-startpagina.
www.eserver.org/feminism
Amerikaanse site over femisime en vrouwenstudies.
meiden.pagina
Startpagina voor tienermeiden.
Meer...


Bureaus Projecten Diensten Discussie Agenda Actueel Publicaties Weblinks Hoofdmenu